Lương y Phan Văn Nghiệp

Tổng Giám Đốc
Brief info

Có bằng đại học ngoại ngữ và marketing nhưng lại đang dấn thân vào con đường y học – Đông y, vị Lương y Phan Văn Nghiệp đang từng ngày chữa bệnh ( từ thiện ) cứu người. Ngoài các dạng thuốc cao, đơn, hoàn, tán truyền thống ông còn sáng chế ra một dạng thuốc mới sử dụng thông qua đường hô hấp – đó là nhang thơm thảo dược.